Målerikonservator Pia Bjering

Välkommen att kontakta mig med dina frågor.

Min konserveringsateljé ligger i Varberg.

Referenser från kunder:

-Jag kunde inte tänka mig att den gamla tråkiga målningen med 1700- tals damen kunde bli så levade och få ett så härligt varmt ljus och djup. Peter Heineman, Falkenberg 

- Målningen fick en ny lyster och alla stora bortfall, retuscherades in på ett omärkligt och vackert vis. Lennart Lundborg fd länsantikvarie, Halmstad

-Målningen fick renare och klarare färger, nu kan jag njuta av den på ett nytt sätt. Hans Siedman, Varberg

-Prydnadsramen gjordes hel igen. Pia tillverkade nya delar till ramen, detta gjordes på ett föredömligt sätt som är  väldigt likt originaldelarna. Gösta Andersson, Borås

 

Pia Bjering

konservatorpia@gmail.com

www.målerikonservator.com

mobil: 070-3722010

Ditt meddelande

Mina erfarenheter:

Jag har arbetat i projekt på Jönköpings länsmuseum med konservering av interiörmåleri i högreståndsmiljö och konservering av takmåleri med limfärg i en 1600-talskyrka.

Till mina erfarenheter hör även att jag arbetat med Laholms målerikonservering och utfört polykrom konservering av takmålningar samt predikstolar och andra skulpturer i kyrkor runt om i Halland.

Jag har ungefär två års erfarenheter av att arbeta på museum. Mitt arbete på Halmstad Konstmuseum bestod i att inventera museets konstsamlingar, samt att konservera de målningar som skulle ställas ut.

Under denna period var jag också delaktig i att digitalisera museets stora bonadsamling samt att utföra konserveringsåtgärder.

Jag har drivit egen firma sedan 2009.