Målerikonservator Pia Bjering

Pia Bjering utbildad målerikonservator Göteborgs universitet examen 2004.

Medlem i Nordiska Konservators Förbundet.

 

Jag konserverar skadad konst på duk, på pannåer: av kartong, papper eller trä samt i viss mån fotografier. 

Jag konserverar även bemålade skulpturer, väggmåleri samt restaurerar ramar.

Jag konsoliderar modern konst.

 

Preventiv konservering ingår som en självklar del i konserveringsarbetet dvs. byte av montering, bleck och baksidesskydd.

 

 

Bevara det oersättliga för kommande generationer!

Har du fått en skada på mormors älskade gamla målning,så är jag rätt person att hjälpa dig!

2009-02-27

Jag konserverar även allmogeföremål som bemålade ex skåp, kistor där färgen riskerar att börja flaga bort.