Målerikonservator Pia Bjering

Bildgalleri på vanligt förekommande skador på konst

Exempel på konserveringsproblem som jag kan hjälpa till med.

Polykromt måleri från ca 1400-talet. Uttorkat färgskikt.

Nya delar har gjutits till prydnadsramen.

De nya delarna har nu retuscherats för att passa originaldelarna.

Målningen konsoliderad och retuscherad.

Målningen är nu rengjord och insatt i sin konserverade prydnadsram.

 

Prydnadsram och målning i stort behov av konservering.

2